شکلات سنگی درشت

موجود در انبار

وزن: ۲±۱۰۰ گرم

۳,۰۰۰ تومان

موجود در انبار