مایه خمیر گل مایه

موجود در انبار

وزن: ۸۰ گرم

ترکیبات: خمیرمایه طبیعی (ساکارومایسس سرویزیه) و آمولسی فایر

۴,۰۰۰ تومان

موجود در انبار