خامه قنادی ترکار

موجود نمیباشد

وزن: ۴%±۵ کیلوگرم

۵۶,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد