خامه قنادی ترکار کاله

در انبار

وزن: ۴%±۵ کیلوگرم
مخلوط روغن گیاهی و حیوانی
ترکیبات: شیز تازه گاو، روغن گیاهی، شکر، خامه تازه، شیر خشک بدون چربی، مواد تثبیت کننده (E466, E407, E412, E471).

۷۲,۰۰۰ تومان