شکلات پوششی باراکا بالیون سفید

موجود در انبار

وزن خالص ۳%±۳۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

موجود در انبار