سس شکلات شیری ۵۰۰ گرمی سوربن

موجود در انبار

وزن خالص: ۴%±۵۰۰ گرم

۲۰,۵۰۰ تومان

موجود در انبار