شکلات پوششی باراکا بالیون تلخ

موجود در انبار

وزن خالص ۳%±۳۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

موجود در انبار