شکلات پوششی باراکا بالیون تلخ

موجود در انبار

وزن خالص ۳%±۳۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

موجود در انبار