شکلات پوششی باراکا بالیون تلخ

موجود در انبار

وزن خالص ۳%±۳۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

موجود در انبار