پودر خمیر فوری پیتزا رشد

موجود در انبار

وزن: ۲%±۴۸۰ گرم

بازدهی: ۴ پیتزای بزرگ

این محصول چند منظوره و مناسب آماده سازی خمیر پیتزا، پیراشکی، پیده و سیمیت می باشد.

۷,۹۵۰ تومان

موجود در انبار