ترازوی QZ-141

موجود نمیباشد

ظرفیت وزن کشی از ۱ گرم تا ۵۰۰۰ گرم

امکان تنظیم پاره سنگ

منبع تغذیه: دو عدد باتری قلمی ریز