شکلات پوششی دریکا نعنایی

در انبار

وزن: ۱۰±۲۲۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان