خمیر یوفکا گرد دالیا

موجود نمیباشد

وزن: ۱۵±۵۰۰ گرم

قطر هر برگ: ۲۰ سانتی متر

۱۰,۶۵۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد