خمیر یوفکا دالیا ۲۵x۳۰

موجود نمیباشد

وزن: ۱۵±۵۰۰ گرم

اندازه هر برگ: ۲۵x۳۰ سانتی متر

۱۰,۶۵۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد