ارسال محلی – پیک

روش ارسال محلی، در شهر جدید پردیس و از طریق شرکت پیک پردیس صورت می پذیرد.

هزینه حمل در نواحی مختلف شهر پردیس به شرح ذیل می باشد:

فاز ۱ : ۲،۵۰۰ تومان

فاز ۲ : ۲،۰۰۰ تومان

فاز ۳ : ۳،۰۰۰ تومان

فاز ۴: ۴،۰۰۰ تومان

فاز ۱۱: ۱۰،۰۰۰ تومان

 

* ارسال سفارشات بیش از ۱۰۰،۰۰۰ تومان برای فاز ۱ تا ۴ بصورت حمل رایگان و برای فاز ۱۱ بصورت ۵۰% تخفیف هزینه حمل، صورت می پذیرد.

 

 

ارسال پستی

ارسال سفارشات برای سایر نقاط خارج از محدوده ارسال محلی از طریق شرکت ملی پست ایران و بصورت پس کرایه انجام می شود.

 

* ارسال پستی مواد خوراکی و قاسد شدنی بدلیل عدم امکان نگهداری مطلوب طی مسیر، مقدور نمی باشد.

بازگشت به بالا