هر ۲۰۰ امتیاز در هر ماه = ۲۰٪ تخفیف نقدی
به لوازم قنادی مدرن پسرک‌لو (برند بیدخت) خوش آمدید

مجله